Študijné odbory, dvojročné nadstavbové štúdium

KódNázov učebného odboru
4411 L Záhradníctvo
6421 L Spoločenské stravovanie
6403 L Podnikanie v remeslách a službách