Štvorročné študijné odbory

KódNázov študijného odboru
4211 M 26 Záhradníctvo-sadovnícka a krajinárska tvorba
4227 M 01 Vinohradníctvo a ovocinárstvo-prevádzka
4553 K Podnikateľ pre rozvoj vidieka
   

 

4211 M 26 Záhradníctvo-sadovnícka a krajinárska tvorba
4227 M 01 Vinohradníctvo a ovocinárstvo-prevádzka
4553 K    Podnikateľ pre rozvoj vidieka