A szakmai oktatás számítógépes szaktantermének eszközbővítése

Az iskolánkon a BGA_BGA/1409/2019 iktatószámú projekt megvalósítása által a második informatikai tantermünkben 5 új számítógépet helyeztünk el.

A beszerzett számítógépek által sikerült az iskolánkon folyó szakmai oktatást és nyelvoktatást modernizálni. A kollégiumi diákjaink a szabadidős idegennyelv-tanulásukat ebben a teremben is erősíthetik és a modern eszközök által nyújtotta tanulási lehetőségek is nyitva állnak számukra. Mint például a projekt alapú tanulás.

A szóban forgó informatikai tanterem modernizálása a 2018/2019-es iskolai tanévben indult új felsőoktatási tanulmányi lehetőség szükségleteivel is kiválóan illeszkedik. Együttműködünk a Selye János Egyetem Alapítványával és a gödöllői Szent István Egyetemmel az akkreditált távutas kertészmérnöki és vidékfejlesztési felsőfokú szakképzés gyakorlati oktatásában.

A beszerzett berendezések a kornak és felhasználásnak megfelelőek, így a fenntarthatóságuk szempontjából nem szükséges további beruházás. Az előző tapasztalataink alapján minimum 5 éves zökkenőmentes felhasználásra számíthatunk.

Megvalósult